Naša nagradna igra je završila, a slatke nagrade pronašle su svoje vlasnike!

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali, a našim dobitnicima još jednom ČESTITAMO!

U nastavku pogledajte popis sretnih dobitnika:

Dobitnik nagrade mobitel Samsung Galaxy S22 Ultra 6,8″, 12GB/256GB je:
1. Robert-Niko Bajt, Zagreb

Dobitnica nagrade televizor Samsung Smart TV 65″ LS03A Frame 4K je:
1. Marija Purgar, Osijek

Dobitnica nagrade pametni sat Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm je:
1. Maja Biondić Petričević, Zadar

Dobitnik nagrade ENERGY e-romobil m10 je:
1. Tomislav Jantol, Sesvete

Dobitnica nagrade Samsung slušalice Buds 2 je:
1. Jadranka Baric, Zagreb

Torterie Macaron uvijek nešto slatko sprema, zato nas nastavite pratiti na društvenim mrežama i ostanite u toku s najslađim novostima!

Na detalje o nagradnoj igri „Sladoledom do slatkih nagrada!“ i nagradama podsjeti se u nastavku!

Ovo ljeto se rashladi Torterie Macaron sladoledom u Super Konzum i Maxi prodavaonicama i osvoji jednu od naših slatkih nagrada!

Kupi bilo koji okus Torterie Macaron zanatskog sladoleda u Konzum prodavaonicama, pošalji broj računa putem obrasca i možeš osvojiti:

  • Samsung Galaxy S22 Ultra 6,8″, 12GB/256GB crni
  • Samsung Smart TV 65″ LS03A Frame 4K
  • Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm srebrni
  • MS ENERGY e-romobil m10
  • Samsung slušalice Buds 2, grafitno crna

U nastavku možeš pročitati detaljna pravila nagradne igre. Brzo, prije nego se sladoled otopi!

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Sladoledom do slatkih nagrada!“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1. – Priređivač

Priređivač nagradne igre i Voditelj obrade osobnih podataka „Sladoledom do slatkih nagrada!“ (u nastavku „igra“) je Torterie Macaron d.o.o. (sjedište: Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb, OIB: 89418743588) dalje u tekstu „Priređivač“.

Nagradnu igru provodi i izvršitelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Internetska stranica www.torterie-macaron.com (u daljnjem tekstu „internetska stranica“) na kojoj se odvija prijava sudionika u nagradnu igru, u vlasništvu je Priređivača nagradne igre. Funkcionalne specifikacije internetske stranice priložene su uz ova Pravila igre.

Svrha nagradne igre je promidžba Torterie Macaron sladoleda.

 

Članak 2. – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci (supružnici, djeca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko imaju zajedničko prebivalište).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada osoba lišena poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodjeljivanja nagrade, kao i plaćanja odštete ili zahtjeva ma kakve prirode u vezi s tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Priređivač zadržava pravo da, po vlastitom nahođenju, izvrši mjere provjere gore navedenih činjenica.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju njezina pravila.

Članak 3. – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 28.07. do 04.09.2022.godine

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:
Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji kupe bilo koji sladoled Torterie Macaron (u daljnjem tekstu „Proizvod“), u bilo kojem Konzum prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici se nakon kupovine Proizvoda trebaju prijaviti se na internetskoj stranici https://www.torterie-macaron.com/torterie-macaron-konzum-nagradna-igra/  te ispuniti obrazac za prijavu i upisati:

  • Broj računa, ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj i grad), e-mail, kontakt telefon i datum rođenja

(Npr.: 1234/123/1, ime i prezime, Ulica 5, Zagreb, mail@mail.hr, 091/123456, 01.02.1980)

 

Promocijska pakiranja (duo i/ili trio pack, 1+1 gratis pakiranje, poklon paketi, in&out pakiranja, mega i/ili giant box pakiranja i sl.) tretiraju se kao jedan proizvod jer su označeni jednim EAN/BAR kodom.

Identifikacijski dokument, na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnoj igri, i originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti prije podizanja nagrade na zahtjev Administratora.

Članak 5. – Izvlačenje

Javno izvlačenje dobitnika bit će održano 13.09.2022. u 11:00 h u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje.

U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati neograničeni broj puta s različitim računima ali može osvojiti samo jednu nagradu u ovoj nagradnoj igri i to onu za koju je prvo izvučen.

Po jednom računu je moguće poslati samo jednu prijavu. Svaka iduća prijava s istim brojem računa bit će nevažeća.

 

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, koje pristignu Priređivaču s datumom slanja najkasnije 04.09.2022. u 23:59 sati.

Članak 6. – Nagrade

Nagrade:

 

1 x mobitel Samsung Galaxy S22 Ultra 6,8″, 12GB/256GB

 

Vrijednost jedne nagrade: 10.499,00 kn, ukupna vrijednost 10.499,00 kn (PDV uključen)

 

 

1 x televizor Samsung Smart TV 65″ LS03A Frame 4K

 

Vrijednost jedne nagrade: 7.799,00 kn, ukupna vrijednost 7.799,00 kn (PDV uključen)

1 x pametni sat Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm

 

Vrijednost jedne nagrade: 2.999,00 kn, ukupna vrijednost 2.999,00 kn (PDV uključen)

 

 

1 x ENERGY e-romobil m10

 

Vrijednost jedne nagrade: 2.979,00 kn, ukupna vrijednost 2.979,00 kn (PDV uključen)

 

 

1 x Samsung slušalice Buds 2

 

Vrijednost jedne nagrade: 999,00 kn, ukupna vrijednost 999,00 kn (PDV uključen)

 

 Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 25.275,00 kn (PDV uključen)

 

 

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7. – Dostava i isporuka nagrada

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Administrator pismeno (putem e-mail adrese nagradne@mpg.hr ) u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Administrator izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjani račun, koji je izvučen, u protivnom gubi pravo na nagradu.

Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u RH.

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, Administrator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrade (čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću i čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Članak 8. – Porezi

Administrator nagradne igre obvezuje se u ime Priređivača prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre.

 

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9. – Objava nagradne igre

Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.nagradne.hr a Priređivač na www.torterie-macaron.com prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/320

URBROJ: 513-07-21-01-22-2

Zagreb, 18. srpanj 2022.  

                                                                                     

Imena dobitnika bit će objavljena u roku 15 dana od dana izvlačenja na www.nagradne.hr i na www.torterie-macaron.com.

Pravila nagradne igre  „Sladoledom do slatkih nagrada!“ dostupna su na adresi Priređivača i Administratora.

Članak 10. – Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je Torterie Macaron d.o.o. (sjedište: Avenija Dubrovnik 16/7, 10000 Zagreb, OIB: 89418743588).

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo za svrhu provedbe nagradne igre na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradne igre navedenog u Pravilima nagradne igre, nakon čega će osobni podaci biti obrisani. Osobni podaci dobitnika nagradne igre bit će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Priređivača i Administratora nagradne igre. Osim toga, sudionici se slažu da Priređivač i Administrator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ove igre.

Priređivač i Administrator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade osobnih podataka putem e-maila: zastita.podataka@victus-group.com ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradne igre. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom u nagradnu igru sudionici su suglasni da Priređivač, kao voditelj obrade osobnih podataka, te Administrator kao izvršitelj obrade osobnih podataka izabran od strane Priređivača, mogu obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradne igre (primjerice dostavnoj službi za dostavu nagrada itd), javnom bilježniku te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri suglasni su da Priređivač i Administrator mogu koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Članak 11. – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.

 

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

 

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

 

Administrator će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

 

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač ni Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 28.07.2022.

Torterie Macaron d.o.o.

Priređivač

Ostale vijesti